การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หมวด: ITA เขียนโดย Super User ฮิต: 589

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี