ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เตรื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ราคารวมค่าติดตั้ง