ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นมค.ถ.75-004สายสามแยกบ้านโนนเมือง หมู่ 12ไปบ้านหนองห้าง หมู่ 3