ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง)